ข้ามไปยังเนื้อหา

Welcome to Ganja Giant // ยินดีต้อนรั กัญจา ไจแอนทบสู่

ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 2

Ganja Giant

S-Class

S-Class

ราคาปกติ 150.00 ฿ THB
ราคาปกติ 300.00 ฿ THB ราคาโปรโมชัน 150.00 ฿ THB
ลดราคา ขายหมดแล้ว
Size
An S-Class Cannabis bud from Ganjacy.com

S-Class is a highly sought after strain among cannabis connoisseurs due to its exceptional combination of uplifting effects and potent relaxation. The buds are characterized by their dense structure, vibrant green hue, and a generous sprinkling of fiery orange pistils. Known for its remarkable potency, S-Class offers a robust and invigorating experience that begins with a cerebral euphoria, inducing a wave of creativity and focus. As the high progresses, a soothing sensation gradually envelops the body, melting away tension and replacing it with deep relaxation. S-Class's rich and complex terpene profile gives rise to an enticing aroma of earthy pine and sweet citrus, enhancing the overall experience. Whether used during the day or evening, S-Class is a versatile strain that caters to both energizing and tranquil moods, making it an ideal choice for those seeking a well-rounded cannabis experience.

Sativa Hybrid
80%
Sativa %
23%
THC Avg.
0%
CBD Avg.
ดูรายละเอียดทั้งหมด

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)